Ceník a ubytovací řád

Dvoulůžkový pokoj

1 osoba
2 osoby


od 675,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí

od 850,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí

Rodinný pokoj

2 osoby
3 osoby
4 osoby


od 900,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí
od 1300,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí
od 1500,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí

Apatmán

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby


od 950,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí
od 1200,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí
od 1850,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí
od 2100,- Kč/ 1 noc při 2 a více nocí

přistýlka
při ubytování pouze na 1 noc
turistický poplatek městu

400 Kč
poplatek + 150,- Kč za osobu
10,- Kč za osobu

Další služby:

Pro individuální nabídku jako jsou firmy, dlouhodobé pobyty atd., nás prosím kontaktujte. Určitě společně najdeme vhodné řešení.
Přijímáme platbu prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele přes FKSP.


Rezervace a storno podmínky:

Rezervace a uzavření smlouvy:
Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře nebo emailem na adresu ubytovatele. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50% z ceny poskytovaných služeb. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a následující den po lhůtě splatnosti je rezervace zrušena. Ubytovaný vyjadřuje úhradou zálohové faktury souhlas s výši stornopoplatků, které platí v případě zrušení objednaného ubytování ze strany ubytovaného před začátkem ubytování a jsou zveřejněny zde na webových stránkách ubytovatele www.penzionpodkostelickem.cz. Doplatek ceny (tj. 50%) je možné uhradit 14 dní před sjednaným příjezdem nebo na místě v den příjezdu hotově či kartou.

Storno poplatky 
Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky:
 

30 dnů před ubytováním vracíme 50 % zálohy
14 dnů před ubytováním propadá celá záloha

Při "nedojezdu" hosta a předčasně ukončeném pobytu se "neodbydlené" noci nevrací. Po závazné rezervaci hosta si ubytovatel vyhrazuje právo žádat kdykoliv zálohu ve výši až 100% z ceny pobytu. Rezervací pokoje/apartmánu může je oprávněn ubytovatel požadovat mimo jiné případnou kauci ve výši dle domluvy. 

Možnost individuálně domluvit místo storno poplatku náhradní termín ubytování dle volné kapacity. 


Ubytovací řád:

Ubytování hosta
V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14:00 hodin. 
Ubytovací zařízení ubytuje hosta, který se řádně prokáže platným průkazem totožnosti.
Host obdrží svazek klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do penzionu a druhý od pokoje.
Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hodin posledního dne ubytování.
V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Práva a povinnosti hostů
Za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést hotově či kartou.
V celém penzionu je Wi-Fi připojení zdarma.
V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
V celé objektu penzionu je zakázáno kouřit.
V pokojích či apartmánech prosíme používat přezůvky nebo domácí obuv.
Při každém odchodu z apartmánu či pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a řádně zamknout.
Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně nebo s personálem na dohodnuté místo v penzionu.
V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil pronajímateli ( tel. +420 732 218 048 ).
Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
Parkování vozidel hostů je možné před penzionem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
V době od 22:00 hodin do 06:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.